پیدا

اهدای کتاب اردیبهشت97

درخواست حذف اطلاعات

در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین شهروندان، طرح فرهنگی اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی، 200عنوان کتاب از سوی اعضاء و مراجعین به کتابخانه عمومی اعظم(ص) اهداء گردید.